چگونه كاپ قاعدگي خود را ضدعفوني كنم؟

توجه داشته باشيد حتما قبل از اولين مصرف كاپ قاعدگي خود را استريل نماييد.

كاپ قاعدگي را پس هر بار تخليه بايد بشوييد و دوباره استفاده نماييد، بخاطر جلوگیری از تغییر بو و رنگ، آن را با آب سرد بشویید. بعد از دوران قاعدگی کاپ را با جوشاندن در یک ظرف بزرگ آب برای ۵ الی ۱۰ دقیقه ضد عفونی کنید. (توصيه مي شود يك ظرف جداگانه مخصوص اينكار داشته باشيد و حتما مواظب باشيد هنگام جوشاندن بخاطر كمي آب و يا برخورد با ديواره ظرف ،كاپ نسوزد)
راه هاي ديگري هم براي ضدعفوني كردن كاپ قاعدگي وجود دارد،مثل : قرار دادن كاپ به مدت حداكثر سه دقيقه در محلول آب و سركه (١٠٪‏ سركه سفيد و ٩٠٪‏ آب)
يا استفاده از محلولهاي ضدعفوني كننده.
اما بهترين راه جوشاندن در اب مي باشد چرا كه غير از هميشه در دسترس بودن، از هيچ ماده ي شيميايي حساسيت زايي براي بدن تشكيل نشده (كاپ قاعدگي از سيليكون پزشكي تهيه شده است كه در بدن بصورت خنثي عمل ميكند و هيچ عارضه اي براي بدن ندارد اما شستشوي آن با مواد ضدعفوني كننده ممكن است باعث شود مواد شيميايي روي كاپ باقي مانده و در بدن ايجاد حساسيت نمايد)